Khalifah Contoh

Yahya bin Aqsam mengisahkan bila dirinya pernah melewatkan satu malam bersama Khalifah Ma’num dan terbangun waktu malam kerana tersangat haus. Ia pun berusaha mencari air.


Waktu itulah Khalifah Al Ma’mum terjaga dan bertanya:”Yahya,ada apa denganmu?”

“Aku haus,”jawab ku.

Khalifah Al Ma’mum bangkit dari katilnya dan pergi mengambil airnya. Aku bertanya:Wahai Amirul Mukminin,mengapa anda tidak memanggil pelayan sahaja?”

Khalifah menjawab:”Tidak. Ini kerana Rasulullah saw bersabda:”Pemimpin rakyat adalah pelayan mereka.”-Tarikh-I Khulafa

0 comments:

Post a Comment